ต้องการมือกลอง เบส นักร้อง แนว Death Metal/Brutal Death

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
teeradon.dong
Posts: 1
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:57 pm

ต้องการมือกลอง เบส นักร้อง แนว Death Metal/Brutal Death

Postby teeradon.dong » Wed Jul 11, 2012 4:00 pm

ติดต่อได้ที่ facebook.com/dewgore666

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest