งดเล่นพลุ ปะทัด โคมลอย ดอกไม้ไฟ และของมึนเมาในมหาวิทยาลัย

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
wassana.s
Posts: 1
Joined: Thu Nov 18, 2010 9:29 am

งดเล่นพลุ ปะทัด โคมลอย ดอกไม้ไฟ และของมึนเมาในมหาวิทยาลัย

Postby wassana.s » Thu Nov 18, 2010 9:33 am

ตามที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดให้มีงานวันลอยกระทงขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาเขตรังสิต ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรายตลอดจนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงานโปรดงดเล่นพลุ ปะทัด โคมลอย ดอกไม้ไฟทุกชนิด และให้งดการสูบบุหรี่รวมทั้งเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดในบริเวณงาน นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายและมหาวิทยาลัยจะลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาอีกด้วย
อนึ่ง หากนักศึกษานำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณงาน แล้วก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและหากบุคคลนั้นเป็นนักศึกษาจะมีจดหมายแจ้งไปยังสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


pitcha.kitt
Posts: 3
Joined: Fri Nov 19, 2010 9:54 am

Re: งดเล่นพลุ ปะทัด โคมลอย ดอกไม้ไฟ และของมึนเมาในมหาวิทยาลั

Postby pitcha.kitt » Fri Nov 19, 2010 9:58 am

อยากรู้ว่าจะจัดการกับคนสูบบุหรี่ในงานยังไง?
ไม่ใช่ประกาศออกมาแล้วก็เหมือนเดิม น่าจะทำอะไรให้มันจริงจังหน่อย สุดท้ายก็เห็นสูบในที่สาธารณะตลอด
" ...ผมไม่สามารถเจียระไนก้อนกรวดที่ไร้ค่าให้กลายเป็นเพชร
แต่คุณสามารถเลือกที่จะเป็นเศษก้อนกรวด หรือเป็นเพชรที่ทรงคุณค่าได้
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสมองของคุณเอง... "


PETE2000


Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest