เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
ratramon.naiw
Posts: 1
Joined: Thu Apr 10, 2014 4:45 pm

เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ

Postby ratramon.naiw » Sun Apr 13, 2014 6:08 pm

เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ

ตอนที่ลงทะเบียนเรียนได้รับเอกสารให้ลงทะเบียนค่ะ จ่ายค่าลงทะเบียนไปเรียนร้อยแล้วพร้อมค่าลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐาน
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องดูว่าเริ่มเรียนวันที่เท่าไหร่ และตารางเรียนจะต้องดูตรงไหนค่ะ ทราบแค่วิชาที่ลงเลียนไปมี 4ตัว
พฐ.101 ,พฐ.102 ,พฐ.103 ,พฐ.107 ค่ะ

prapaporn.chin
Posts: 1
Joined: Fri Mar 06, 2015 12:26 pm

Re: เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ

Postby prapaporn.chin » Fri Mar 06, 2015 12:28 pm

จะมีกระดาษ A4 สีเขียวอ่อนให้มาวันที่ไปทำบัตรนักศึกษาค่ะ มีรายละเอียดวันเริ่มเรียนปรับพื้นฐานอยู่ในนั้นค่ะ
ส่วนตารางเรียนรอเช็คตามวันเวลาอีกทีค่ะ โทรสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ค่ะ


Return to “ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests