อยากสอบถามเรื่องติดF วิชาเอกเลือก

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
poorita.deer
Posts: 3
Joined: Mon Dec 12, 2016 9:08 pm

อยากสอบถามเรื่องติดF วิชาเอกเลือก

Postby poorita.deer » Tue Dec 20, 2016 12:18 pm

คือปี3เทอม1 ติดF วิชาEN337 ในดีกรีแพลนเป็นวิชาเอกเลือก
เราว่าจะลงเรียนในเทอม2 แต่มันไม่เปิดสามารถลงวิชาอื่นแทนได้ไหมคะที่เป็นวิชาเอกเลือก หรือถ้าจะแก้Fต้องรอลงแค่ตัวนี้อย่างเดียว
ขอบคุณค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: อยากสอบถามเรื่องติดF วิชาเอกเลือก

Postby records_office » Mon Jan 23, 2017 3:28 pm

เลือกเรียนเอกเลือกตัวอื่นแทนได้ค่ะ
แต่ F เดิมจะยังหารเฉลี่ยเกรดของนศ.อยู่ ถ้ายังไม่แก้ F ที่วิชาเดิมค่ะ


Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest