สอบถาม การทำเรื่องย้าย 'วิชาโท'

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
kamchai.such
Posts: 1
Joined: Thu Aug 07, 2014 3:03 pm

สอบถาม การทำเรื่องย้าย 'วิชาโท'

Postby kamchai.such » Thu Aug 07, 2014 3:10 pm

อยากสอบถามน่ะครับ ว่า ถ้าจะทำเรื่องย้าย 'วิชาโท' นี่ต้องติดต่อ สอบถามที่ แผนกไหน น่ะครับ แล้วจะ ขอย้ายได้รึเปล่า !!?

ตอนนี้ กำลังจะขึ้น ปี4 แต่ ยังไม่ได้เรียน วิชาโทเลย สักวิชา กลัวจะ จบไม่ทัน 4 ปีนะครับ

เพราะ โทเดิม(ญี่ปุ่น) จะต้องเรียนเทอมละตัว ไล่ไปเรื่อย ๆ กลัวไม่ทัน เลยอยากจะย้ายไป (การโรงแรม) นะครับ

ไม่ทราบว่า จะทำเรื่องได้ที่ไหนหรอครับ แล้ว อาจารย์ท่านจะอนุมัติ ไหมน่ะครับ

Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest