จะลงทะเบียนรายวิชาแต่ไม่รู้รหัสวิชา!!

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
mutita.watc
Posts: 3
Joined: Sat Jun 21, 2014 2:34 pm

จะลงทะเบียนรายวิชาแต่ไม่รู้รหัสวิชา!!

Postby mutita.watc » Sat Jun 21, 2014 2:44 pm

จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา นะคะแต่ไม่ทราบรหัสวิชา

ที่จะเรียนเลยค่ะ เพิ่งขึ้นปี3 แล้วต้องลงแบบรายวิชา

พอดีเห็นเพื่อนมีหนังสือประจำคณะกันอ้ะคะ แต่เราไม่มีค่ะ

ในนั้นมีรหัสวิชา ทุกวิชาเลยค่ะ

คืออยากทราบว่าจะหาหนังสือของคณะได้ที่ไหนคะ

หรือมีวิธีดูวิชาที่เราต้องเรียนได้ในเว็บไซต์ของมหาลัย ได้เลยหรือเปล่าคะ

คืออยากรู้ค่ะ เพราะเดียวไม่กี่เดือนต้องลงเรียนแล้วววว

ขอบคุณนะค่ะ :P :P :P

Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest