เพื่อนคนไหน เรียน วิชา com102 กับ ST203 บ้างครับ ขอปรึกษาหน่

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
wichalpon.sama
Posts: 2
Joined: Thu Feb 13, 2014 8:19 am
Location: Bangkok City
Contact:

เพื่อนคนไหน เรียน วิชา com102 กับ ST203 บ้างครับ ขอปรึกษาหน่

Postby wichalpon.sama » Thu Feb 13, 2014 8:22 am

มีเพื่อนคนไหนที่เรียน วิชา com102 กับ วิชา ST203 บ้างไหมครับ ภาคเรียน 2/2556 รบกวนติดต่อกลับหาผมที ผมมีเรื่องปรึกษาด่วนครับ รบกวนหน่อยคับ ผมเรียน นิเทศฯ สาขาภาพยนตร์

wichalpon.sama
Posts: 2
Joined: Thu Feb 13, 2014 8:19 am
Location: Bangkok City
Contact:

Re: เพื่อนคนไหน เรียน วิชา com102 กับ ST203 บ้างครับ ขอปรึกษ

Postby wichalpon.sama » Thu Feb 13, 2014 8:23 am

เพื่อมเติมครับ รบกวนติดต่อกลับที่ line : olesiam ครับ


Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest