ถามเรื่องเอกสารค่ะ

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jiranuch.auth
Posts: 17
Joined: Mon Dec 06, 2010 4:11 pm

ถามเรื่องเอกสารค่ะ

Postby jiranuch.auth » Mon Feb 10, 2014 11:11 am

หนูอยากขอRecommendation letterต้องติดต่อที่ไหนค่ะ หรือติดต่ออาจารย์โดนตรง

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ถามเรื่องเอกสารค่ะ

Postby records_office » Tue Feb 11, 2014 5:09 pm

ติดต่อยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนนักศึกษาได้ค่ะ

ขออภัยที่ไม่ได้ตอบ พอดีว่าตรงนี้เป็นบอร์ดของฝ่ายรับสมัครนักศึกษาค่ะ
ถ้าต้องการความรวดเร็ว กรุณาโพสต์ที่บอร์ดสำนักทะเบียนนักศึกษานะคะ


Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest