โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Conversation@Work

เรื่องเกี่ยวกับภาษา การเรียนภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษา
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
navaporn.s
Posts: 2
Joined: Wed Nov 17, 2010 1:07 pm

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Conversation@Work

Postby navaporn.s » Wed Nov 17, 2010 1:16 pm

สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรม Conversation@Work สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการฝึกงานหรือทำงานในอนาคต โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การสนทนาในชิวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การพูดคุยติดต่อกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น โดยเปิดสอน 2 กลุ่ม ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. เรียนวันจันทร์/พุธ/พฤหัส และที่วิทยาเขตรังสิต ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย. เรียนวันพุธ/พฤหัส/ศุกร์ เวลาเรียน คือ 16.40-18.40 น. จำนวน 30 ชั่วโมง ค่าอบรม 1,800 บาท รับกลุ่มละ 20 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 54
นักศึกษาที่สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อที่สถาบันภาษาหรือฝ่ายการเงินทั้งสองวิทยาเขตหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://buli.bu.ac.th

ผศ. นวพร สรรพานิช
0895093507

Return to “สถาบันภาษา”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 78 guests