คอร์สอบรมการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น

เรื่องเกี่ยวกับภาษา การเรียนภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษา
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jiraporn.k
Posts: 2
Joined: Thu Jul 21, 2011 2:51 pm

คอร์สอบรมการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น

Postby jiraporn.k » Thu Jul 21, 2011 2:52 pm

ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันภาษาจัด "คอร์สอบรมการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลี เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. - จันทร์ที่ 19 ก.ย. 54 (เฉพาะวันจันทร์-อังคาร-พุธ) เวลา 17.00-19.00 น. รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษาทั้งสองวิทยาเขต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://buli.bu.ac.th โทร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-350-3500 ต่อ 1680 หรือ 087-5999961

Return to “สถาบันภาษา”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest