ติวฟรีสำหรับนักศึกษา EN 211

เรื่องเกี่ยวกับภาษา การเรียนภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษา
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
sunan.m
Posts: 1
Joined: Sat Jul 09, 2011 12:24 pm

ติวฟรีสำหรับนักศึกษา EN 211

Postby sunan.m » Sat Jul 09, 2011 1:13 pm

คุณมีอาการเช่นนี้อะป่าว คือ เขียนเรียงความภาษาอังกฤษไม่เป็น ต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยเปิดดิก แปลคำต่อคำ ไม่รู้จะเรียงคำใดก่อนหลังในประโยค ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำศัพท์ตัวใดดีนะ เฮ้อ! เฮ้อ! อาจารย์ให้เขียน paragraph อีกแล้ว กลุ้มใจจังเล้ย!
ถ้าคุณเป็นดังว่านะ English FreshUP Center ช่วยคุณได้นะ เราอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต ตึก 10 ชั้น 4 ห้อง 1041 คุณจะเขียนเก่งขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวเล้ย!! ว้าว!! จรีงๆ นะ เบอร์โทรฯ 02-9020299 ต่อ 2687 หรือ 2680

Return to “สถาบันภาษา”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest