โครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เรื่องเกี่ยวกับภาษา การเรียนภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษา
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
navaporn.s
Posts: 2
Joined: Wed Nov 17, 2010 1:07 pm

โครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

Postby navaporn.s » Sat Jan 29, 2011 10:35 am

สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานี้ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท จำนวน 40 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,500 บาท เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 2554 โดยเปิดรับสมัครแล้วต้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 19 ส.ค. ที่สถาบันภาษาหรือฝ่ายการเงินทั้งสองวิทยาเขต นักศึกษาที่สนใจโครงการดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://buli.bu.ac.th

ผศ. นวพร สรรพานิช
0895093507

Return to “สถาบันภาษา”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest