หาเพื่อนลงชื่อ!! ขอให้เปิดวิชา ad306 เรียนในเทอมนี้ครับ !!!

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1500314982
Posts: 1
Joined: Mon Dec 19, 2011 3:15 pm

หาเพื่อนลงชื่อ!! ขอให้เปิดวิชา ad306 เรียนในเทอมนี้ครับ !!!

Postby 1500314982 » Mon Dec 19, 2011 3:28 pm

เนื่องจากผมได้ F ในวิชา ad306 ในเทอมที่แล้ว และวิชานี้จะมีเปิดให้ลงเรียน เฉพาะเทอม 1 ในแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น ผมต้องการจะเรียนจบภายในปีการศึกษานี้ครับ ใครหัวอกเดียวกับผมหรือ อยากเรียนวิชานี้ ทิ้งชชื่อและเบอ ไว้ได้เลยนะครับ

ขอบคุนครับ ปัน..

Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest