เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้เพชร

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1510314253
Posts: 1
Joined: Tue Jun 07, 2011 12:34 pm

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้เพชร

Postby 1510314253 » Tue Jun 07, 2011 1:08 pm

คือผมเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่าง แต่พอกลับมาเช็คที่ Electronic Diamond Books กลับมีนิดเดียวเองครับ (9ครั้ง จากจำนวนที่ต้องการ 16ครั้ง)

อย่างที่เห็นชัดๆก็พวกกิจกรรมลอยกระทงที่แจกตั้งแต่ทางเข้า มหาลัย

ของเพื่อนๆผมมีกันหมดยกเว้นผมคนเดียว และนี่ยังไม่นับรวมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆที่ลงชื่อ/เอาบัตรไปรับเพชร แล้วก็ไม่ขึ้นนะครับ

แบบนี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรครับ จะขึ้นปี4แล้วกลัวว่าจะไม่ครบครับ

Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest