ขอสอบถามการรับปริญญาบัตรครับ

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
4510700091
Posts: 2
Joined: Sat Jan 22, 2011 5:03 pm

ขอสอบถามการรับปริญญาบัตรครับ

Postby 4510700091 » Sun Apr 03, 2011 11:52 am

ผมลงทะเบียนไว้ว่า ไม่เข้าร่วมพิธีฯรับปริญญาบัตร ผมจะรับใบปริญญาบัตรได้ที่ไหนครับ
และต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้างครับ

...ขอบคุณครับ...

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ขอสอบถามการรับปริญญาบัตรครับ

Postby records_office » Tue Apr 05, 2011 6:05 pm

สามารถมารับปริญญาบัตรได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ถ้าจะมารับด้วยตัวเองต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แต่ถ้าไม่ได้มารับด้วยตัวเองต้องมีการเขียนหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะมารับปริญญาบัตรแทนและให้ผู้ใดมาดำเนินการขอรับแทน พร้อมทั้งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับได้มอบฉันทะมาด้วยค่ะ


Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest