สอบถามเรื่องแจ้งจบครับ

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1500900087
Posts: 2
Joined: Wed Mar 30, 2011 8:44 pm

สอบถามเรื่องแจ้งจบครับ

Postby 1500900087 » Wed Mar 30, 2011 8:50 pm

ทำเรื่องแจ้งจบไว้เทอม 2/2553 แล้วทีนี้ติดวิชาโปรเจคอาจารย์ยังให้เกรดเป็น I อยู่ คือให้แก้ตัวโปรเจคแล้วรอส่งโปรเจคช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

อยากสอบถามว่าต้องทำเรื่องแจ้งจบใหม่หรือป่าวครับ ถ้าต้องทำต้องทำเรื่องเมื่อไหร่และก็ทำเรื่องแจ้งจบผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่มหาวิทยาลัยครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องแจ้งจบครับ

Postby records_office » Thu Mar 31, 2011 4:47 pm

นักศึกษาต้องแจ้งจบการศึกษาใหม่ในภาคฤดูร้อน/2553 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2554 และต้องเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษาที่สำนักทะเบียนนักศึกษาด้วยนะค่ะ


Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest