เมื่อไรเกรดจะออกครบค่ะ

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1500329683
Posts: 1
Joined: Tue Mar 22, 2011 4:59 pm

เมื่อไรเกรดจะออกครบค่ะ

Postby 1500329683 » Tue Mar 22, 2011 5:28 pm

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เกรดและใบสำเร็จการศึกษาในการไปสมัคเรียนต่อ ป.โท เลยมีความจำเป็นที่อยากจะทราบว่าเมื่อไรเกรดจะออกครบ หนูมีความจำเป็นต้องใช้ด่วนมากๆ อยากจะให้มหาลัยออกเกรดให้เร็วกว่านี้เพราะมหาลัยออกเกรดช้ามากกในทุกๆปี
ขอบพระคุณค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: เมื่อไรเกรดจะออกครบค่ะ

Postby records_office » Thu Mar 24, 2011 11:24 am

ถ้าทางคณะส่งเกรดมาให้ทางสำนักทะเบียนฯจะทำการโอนเกรดให้นักศึกษาทราบทันทีค่ะ


Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest