Page 1 of 1

วิชา co301 สำหรับ นักศึกษารหัส 58

Posted: Wed Jun 06, 2018 11:50 pm
by wisarut.adam
สอบถามครับ สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาค การตลาด รหัส 58

ในส่วนของวิชา co301 ถือเป็น เอก-เลือก หรือ เสรี ครับ

ปล.ผมไม่ได้ฝึกงานนะครับ