Page 1 of 1

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรเจ้าของธุรกิจ

Posted: Wed Mar 29, 2017 5:45 pm
by nattamon.watt
อยากทราบว่าจำเป้นต้องมีธุรกิจส่วนตัวไหมถ้าจะเรียน
แล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะทำธุรกิจทางบ้านแล้วจะไปทำอะไรได้บ้าง
อยากทราบหลักสูตรด้วยคะ ว่าเทียบโอนได้ไหม