Page 1 of 1

ยื่นเรื่องได้ที่ไหนค่ะผู้ปกครองอยากรู้รายละเอียดค่ะ

Posted: Sat May 05, 2012 10:50 am
by patcharin.chua
ดิฉันศึกษา ชั่นปีที่ 1 เกรดวิชา PH103 General Physics II ดิฉันติดf ดิฉันอยากรบกวนสอบถามว่า ดิฉันสามารถดูคะแนนเก็บของดิฉันได้ที่ไหน เพราะ อ.ผู้สอนวิชานี้เป็น อ. ข้างนอกสิ่งที่ดิฉันสงสัยคือ ฉันส่งงานมากกว่าเพื่อนที่ได้ c วิชานี้ แต่เพราะเหตุผลใดฉันถึงติด f ฉันอยากรบกวนสอบถามว่าดิฉันต้องดำเนินเรื่องที่ฝ่ายไหนได้ค่ะ คือผู้ปกครองของดิฉันต้องการดูรายละเอียดการเรียนน่ะค่ะว่า คิดเกรดแบบไหนเพราะเนื่องจากน้ำท่วมทำให้ห้องเรียนไม่พอ และการรับข่าวสารของดิฉันก็ล่าช้าเพราะบ้านดิฉันก็ประสบอุทกภัย จึงมีบางครั่งที่ดิฉันเข้าไม่ทัน อ.ผู้สอน และฉันก็ไม่สามารถตามงานหรือส่งงานย้อนหลังได้เลยเนื่องจาก อ.ผู้สอนเป็นอาจารณ์ข้างนอกแต่ถ้าเกรดของดิฉันออกมาแล้วติด f แต่เพื่อนดิฉัน เข้าเรียนน้องกว่า งานก็ส่งน้อยกว่าแต่ได้ c ฉันสามารถแจ้งของดูคะแนนเก็บได้ที่ไหนค่ะ แม่ดิฉันอยากทราบ ด่วนค่ะ


ขอความกรุณณาด้วยค่ะ

Re: ยื่นเรื่องได้ที่ไหนค่ะผู้ปกครองอยากรู้รายละเอียดค่ะ

Posted: Sat May 05, 2012 10:52 am
by patcharin.chua
เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง 0831384920 นส.สมพร พวงทอง ผู้ปกครอง นส.พัชรินทร์ เชื้อปั้น

Re: ยื่นเรื่องได้ที่ไหนค่ะผู้ปกครองอยากรู้รายละเอียดค่ะ

Posted: Tue May 08, 2012 10:53 am
by records_office
ได้เข้าไปตอบกระูทู้ของนักศึกษาที่ไปโพสในส่วนสำนักทะเบียนฯแล้วค่ะ