Page 1 of 1

อยากทำบอยแบนด์เข้า มาทางนี้เลยครับ

Posted: Mon Oct 03, 2011 10:08 pm
by kasemchai.supa
ผู้ที่สนใจนะครั บติดต่อที่ ผมเลย 0854212295 pin 26efcfe2
เน้นการร้องการเต้นผสมกันน่ะครับ
[u]คุณสมบัตินนะครับ [/u]
1.เพศชาย/เกย์ได้(ขอบอกต้องแมนนะเวลาร้องกับเต้น)
2.ส่วนสูง170-175 ถ้าใครมาก กว่านี้หรือน้อย กว่า ค่อยว่ากัน อีกที
จะเน้น...เป็นการทำmv ครับ