รับอาสาสมัครเป็น TUTOR ให้เพื่อนๆ น้องๆ

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

รับอาสาสมัครเป็น TUTOR ให้เพื่อนๆ น้องๆ

Postby counseling » Mon Aug 01, 2011 1:04 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือเพื่อนๆ น้องๆ ที่มีผลการเรียนไม่ดี
โดยเปิดรับสมัคร TUTOR ในวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาถนัด :P
ในวันที่ว่างจากการเรียน เพื่อแสดงออกถึงความน้ำใจในการแบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น
นักศึกษาที่เป็น TUTOR จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากแผนกแนะแนวฯ
.....ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ ... :arrow: ...http://bueds.bu.ac.th

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest