นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

Postby counseling » Tue Jul 12, 2011 2:30 pm

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นปีที่ 1 อยู่ระหว่าง 1.50-1.74 ตามข้อบังคับการศึกษาจะถือว่าเป็นนักศึกษารอพินิจ หรือ เรียกว่า ON Probation และจะสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิตเท่านั้น
ดังนั้น หากนักศึกษาอยู่ในกลุ่มดังกล่าว และลงทะเบียนเกิน 16 หน่วยกิตในภาคที่ 1/2554 นี้ ขอให้ติดต่อแผนกแนะแนวฯ วิทยาเขตใดก็ได้ ภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

Postby counseling » Tue Jul 26, 2011 10:43 am

:shock:
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก...หรือนิ่งนอนใจ
โปรดเข้าร่วมกิจกรรม...กับแผนกแนะแนวฯ
:lol: เพื่อการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของท่าน

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th


Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest