ฝ่ายบริการฯ ย้ายที่ทำการใหม่

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
teera.w
Posts: 19
Joined: Thu Nov 11, 2010 9:57 am

ฝ่ายบริการฯ ย้ายที่ทำการใหม่

Postby teera.w » Wed Jun 22, 2011 9:34 am

ด้วยในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ จะทำการย้ายสำนักงานที่วิทยาเขตรังสิต จากอาคาร 1 ไปยังอาคาร 10 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว นักศึกษาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกต่อมา ณ ที่นี้ และนักศึกษาสามารถติดต่องานได้ตามปกติที่อาคาร 10 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

pornpoj.p
Posts: 2
Joined: Mon Mar 05, 2012 2:10 pm

Re: ฝ่ายบริการฯ ย้ายที่ทำการใหม่

Postby pornpoj.p » Mon Mar 05, 2012 2:16 pm

ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ ทำการย้ายสำนักงานที่วิทยาเขตรังสิต จากอาคาร 14 ไปยังอาคาร 10
นักศึกษาสามารถติดต่องานได้ตามปกติที่อาคาร 10 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

Re: ฝ่ายบริการฯ ย้ายที่ทำการใหม่

Postby counseling » Wed Jul 04, 2012 11:26 am

ปัจจุบันแผนกแนะแนวและจัดหางาน และ แผนกทุนการศึกษา ได้ย้ายที่ทำการมาประจำอยู่ที่อาคาร A7 (อาคาร 1 ชั้น 1) ติดต่อได้ในเวลาทำการ 8.30-17.00 น. หรือ โทร 02-9020299 ต่อ 2561-3


Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest