Page 1 of 1

ขอสอบถาม เพื่อนๆพี่ๆและคณาจาร์ย เรื่องการจัดตั้งชมรม

Posted: Fri Sep 02, 2016 1:51 pm
by aisaree.tosa
ตอนนี้ดิฉันกับเพื่อนมีความคิดอยากจัดตั้งชมรมคาทอลิกของคริสศาสนาค่ะ สามารถร่วมได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับผู้ที่สนใจ ก่อนหน้านี้เคยศึกษาชมรมคาทอลิกของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอื่นๆมาแล้วค่ะ อยากริเริ่มแบ่งปันเรื่องราวถ่ายทอดมุมมองของการเป็นคริสตชน ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี้่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือบังเอิญผ่านมาอาจจะได้ข้อคิดดีดีบ้างในการใช้ชีวิต

สำหรับคนที่คิดว่าเรื่องศาสนาจะต้องปฎิบัติธรรม สำรวม หรือ"คิดว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อ"
อยากให้ลองเปิดใจค่ะเพราะที่นี้คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยความสร้างสรรค์ เรา :geek: อยากจะสื่อสารและจัดกิจกรรมที่เหมาะกับวัยรุ่นที่วัยรุ่นสามารถทำได้ด้วยความสนุกและนำมาซึ่งความสุข

ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเสนอแนะได้ ณ ที่นี้เลยค่ะ :)
หากมีข้อความหรือพิมพ์ผิดพลาดประการใด ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ