Page 1 of 1

เรื่องเพชรกิจกรรม นิทรรศการศิลป ทั้งที่ไปชมแต่ไม่ได้เพชร

Posted: Sat Oct 31, 2015 1:49 am
by kanitta.tinc
เรามีปัญหาเรื่องเพชรกิจกรรมที่ชมนิทรรศการศิลป์ คือเราไปชมงานกับเพื่อน เราลงชื่อเพื่อจะคีย์เพชร
พอมาเช็คในสมุดเพชร เรายังไม่ได้เพชรกิจกรรมนี้เลย แต่เพื่อนเราได้ เรางงมากทั้งที่ตอนเขียนชื่อเราเป็นเขียนก่อน มองไม่เห็นชื่อเราหรอ
แล้วเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรดวงสุดท้าย เป็นเม็ดจบของเราที่จะจบในปี 58 ด้วย ): เราจะติดต่อได้ที่ไหน ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ