เรื่องเพชรกิจกรรม นิทรรศการศิลป ทั้งที่ไปชมแต่ไม่ได้เพชร

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
kanitta.tinc
Posts: 2
Joined: Sat Oct 31, 2015 1:40 am

เรื่องเพชรกิจกรรม นิทรรศการศิลป ทั้งที่ไปชมแต่ไม่ได้เพชร

Postby kanitta.tinc » Sat Oct 31, 2015 1:49 am

เรามีปัญหาเรื่องเพชรกิจกรรมที่ชมนิทรรศการศิลป์ คือเราไปชมงานกับเพื่อน เราลงชื่อเพื่อจะคีย์เพชร
พอมาเช็คในสมุดเพชร เรายังไม่ได้เพชรกิจกรรมนี้เลย แต่เพื่อนเราได้ เรางงมากทั้งที่ตอนเขียนชื่อเราเป็นเขียนก่อน มองไม่เห็นชื่อเราหรอ
แล้วเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรดวงสุดท้าย เป็นเม็ดจบของเราที่จะจบในปี 58 ด้วย ): เราจะติดต่อได้ที่ไหน ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest