กิจกรรมให้บริการด้านการเรียนของแผนกแนะแนว(I See You)

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

กิจกรรมให้บริการด้านการเรียนของแผนกแนะแนว(I See You)

Postby counseling » Tue Oct 09, 2012 3:24 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน โดยเจาะกลุ่ม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74)

อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ
เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ทั้งนี้เพื่อปร้บตัว ปรับเกรด ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ..... ทุกอย่างแก้ไขได้...ถ้าตั้งใจจริง ...


ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 241 guests