งานEDUMATION2012และอาชีพอิสระธุรกิจเฟรนไชส์ ปีการศึกษา2555

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

งานEDUMATION2012และอาชีพอิสระธุรกิจเฟรนไชส์ ปีการศึกษา2555

Postby counseling » Fri Sep 07, 2012 1:43 pm

ข่าวด่วน :arrow: แผนกแนะแนวฯ ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
จัดงานEDUMATION 2012 และอาชีพอิสระธุรกิจเฟรนไชส์ ปีการศึกษา 2555
ภายในงานมีอาชีพอิสระให้นักศึกษาเลือกทำตามความสนใจ มากมาย
รวมทั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมาให้คำปรึกษา
และตอบคำถามเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา เป็นต้น
งานนี้ .... ไม่ควรพลาด (ฟรี) พบกันวันที่ 11-12 กันยายน 2555 เวลา 10.00- 16.00 น.
ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (วิทยาเขตรังสิต)

หมายเหตุ นักศึกษาเข้าร่วมงานได้รับเพชรหัวข้อ กิจกรรมวิชาการ :)

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest