บริการปรึกษาโดยจิตแพทย์

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
suwattana.s
Posts: 8
Joined: Wed Nov 24, 2010 10:33 am

บริการปรึกษาโดยจิตแพทย์

Postby suwattana.s » Tue May 22, 2012 10:48 am

อย่าเครียดอยู่คนเดียว ทุกปัญหามีทางออก ลองแวะมาคุยกับจิตแพทย์
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดบริการปรึกษาโดยจิตแพทย์
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
พญ. เรขา กลลดาเรืองไกร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
วิทยาเขตรังสิต
นพ. ธนู ชาติธนานนท์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นัดวันล่วงหน้าได้ที่แผนกแนะแนวและจัดหางาน
:arrow: วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 8 ชั้น 1 โทร.0-2350-3500 ต่อ 1561-3
:arrow: วิทยาเขตรังสิต อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.0-2902-0299 ต่อ 2561-2 ;)

suwattana.s
Posts: 8
Joined: Wed Nov 24, 2010 10:33 am

Re: บริการปรึกษาโดยจิตแพทย์

Postby suwattana.s » Tue May 22, 2012 10:51 am

suwattana.s wrote:อย่าเครียดอยู่คนเดียว ทุกปัญหามีทางออก ลองแวะมาคุยกับจิตแพทย์
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดบริการปรึกษาโดยจิตแพทย์
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
พญ. เรขา กลลดาเรืองไกร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
วิทยาเขตรังสิต
นพ. ธนู ชาติธนานนท์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นัดวันล่วงหน้าได้ที่แผนกแนะแนวและจัดหางาน
:arrow: วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 8 ชั้น 1 โทร.0-2350-3500 ต่อ 1561-3
:arrow: วิทยาเขตรังสิต อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.0-2902-0299 ต่อ 2561-2 ;)


Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest