กำหนดการเพิกถอนวิชาฤดูร้อน/2560 (Withdrawal Summer/2017)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

กำหนดการเพิกถอนวิชาฤดูร้อน/2560 (Withdrawal Summer/2017)

Postby jate.p » Mon Feb 27, 2012 2:53 pm

กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2560 หลักสูตรภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 (09.00 น.) - วันที่ 5 สิงหาคม 2561 (ภายใน 24.00 น.)
ยกเว้นหลักสูตรภาคพิเศษและวิชาของภาคพิเศษ ไม่สามารถเพิกถอนวิชาได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้องติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษา หรือที่ทำการภาคพิเศษเท่านั้น

withdrawal Period for summer/2017 for BU International and International Program via Internet : July 31 - August 5, 2018.

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest