ย้ายคณะครับ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
tinagorn.sudt
Posts: 3
Joined: Tue Nov 29, 2011 2:11 pm

ย้ายคณะครับ

Postby tinagorn.sudt » Tue Dec 20, 2011 2:55 pm

คือผมเรียนวิทยา ปี1 เทอมแรกเลย ต้องการย้ายไปนิเทศครับ แต่พอดี จ่ายเงิน ลงทะเบียนของวิทยาเทอม 2 ไปแล้ว ควรทำอย่าไรดีครับเพราะไม่ตั้งใจจะย้ายแต่เกรดออกมาไม่ดี เพื่อนผมเขาตั้งใจจะย้ายอยู่แล้วเลยไม่ได้ลงทะเบียนแต่แรก ก็มาลงทะเบียนเมื่อวาน โดยเขาใชวิธีเหมือน ลาออก แล้วเข้าให้นะครับ แล้วผมพอจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างครับ ตอนนี้สับสนมากครับ

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest