วันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา/ล่าช้า ภาคฤดูร้อน/2560 (หลักสูตรไทย)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา/ล่าช้า ภาคฤดูร้อน/2560 (หลักสูตรไทย)

Postby jate.p » Mon Nov 14, 2011 3:11 pm

วันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560 (หลักสูตรภาษาไทย)
สำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินแล้วเท่านั้น

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วลา 09.00-16.00 น.
สามารถปรับรายวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://record.ums.bu.ac.th/adddrop/index.html
หรือ มาดำเนินการด้วยตนที่มหาวิทยายลัย ณ จุดลงทะเบียนเรียน ทั้ง 2 วิทยาเขต
วิทยาเขตรังสิต Internet Zone ชั้น 3 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารหอประชุม
*** นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต หรือเคยลงแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน หากต้องการลงทะเบียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 จะต้องรอลงทะเบียนในช่วง 13.30-16.00 น. เท่านั้น***

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน/2560 (หลักสูตรภาษาไทย)
สำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้ชำระเงิน

และสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนที่มหาวิทยายลัย ณ จุดลงทะเบียนเรียน ทั้ง 2 วิทยาเขต เท่านั้น
วิทยาเขตรังสิต Internet Zone ชั้น 3 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารหอประชุม

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest