วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาค 2/2561 (หลักสูตรไทย)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาค 2/2561 (หลักสูตรไทย)

Postby jate.p » Mon Nov 14, 2011 3:11 pm

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน/2561 (หลักสูตรภาษาไทย)

สำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้ชำระเงิน

และสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

ล่าช้าครั้งที่ 1 (ไม่เสียค่าปรับ)
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น.
จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนที่มหาวิทยายลัย ณ จุดลงทะเบียนเรียน ทั้ง 2 วิทยาเขต เท่านั้น
Main Campus อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 3 - 4
City Campus อาคาร4 ชั้น 1 (ห้อง 411)

หรือล่าช้าครั้งที่ 2 (ชำระค่าปรับ วันทำการละ 200 บาท)
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภาคปกติ เวลา 09.00-16.00 น. ภาคพิเศษ 17.00-19.00 น.
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาคปกติ เวลา 10.00-16.00 น. ภาคพิเศษ 17.00-19.00 น.
จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนที่มหาวิทยายลัย ณ จุดลงทะเบียนเรียน ทั้ง 2 วิทยาเขต เท่านั้น
Main Campus อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 3 - 4
City Campus อาคาร4 ชั้น 1 (ห้อง 411)

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 142 guests