วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 1/2562

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 1/2562

Postby jate.p » Fri Oct 07, 2011 2:19 pm

รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกอิสระ(หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

คณะนิเทศศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/Section
BD552 /Entertainment Bus. Branding /3011, 3012

คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/Section
EC200 /Practical Economics for Daily Life/3011,3012
EC222/Sufficiency Economy/3011,3012

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/Section
EAS201 /Eastern Asia Culture/2513
EAS301 /Modern Asia in the World/3011
EAS302 /Business Cooperation in ASEAN/3011
EAS401 /Eastern Philosophy/4011
ELJ201 /Japanese Language and Culture I/2493
ELJ301 /Japanese for Office Work/3011
ELJ401 /Japanese Studies/4011

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/Section
VA242 /Critical Issue in Contemp. Art/2741
VA235 /Time-base Creative Practice/2741
VA346 /Aesthetics/3441
VA437 /Visual Culture/4441

viskarn.seem
Posts: 1
Joined: Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคที่ 2/2561

Postby viskarn.seem » Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

ปีนี้มีท้ังหมดเท่านี้ใช่ไหมคะ

Pongsakon.jind
Posts: 1
Joined: Thu Apr 25, 2019 2:24 am

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน/2561

Postby Pongsakon.jind » Thu Apr 25, 2019 2:26 am

สามารถลงได้ทุกคณะใช่ไหมครับ

Jaransap.kase
Posts: 1
Joined: Thu Jul 18, 2019 10:16 am

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 1/2562

Postby Jaransap.kase » Thu Jul 18, 2019 10:17 am

GE 008 เป็นเสรีได้ไหม


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests