ดูตารางสอบผิดครับ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1520204841
Posts: 3
Joined: Mon Dec 20, 2010 9:44 pm

ดูตารางสอบผิดครับ

Postby 1520204841 » Mon Dec 20, 2010 9:46 pm

ถ้าดูตารางสอบผิดแล้วไม่ได้เข้าสอบ ทำยังไงได้บ้าง ? ขอสอบใหม่ได้หรือเปล่า ?

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ดูตารางสอบผิดครับ

Postby records_office » Tue Dec 21, 2010 9:46 am

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาสอบกลางภาคได้ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ (100%)
ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นักศึกษาเข้ารับการผ่าตัดหรือเจ็บป่วยหนักถึงขั้นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทย์และหลักฐาน
ในการเข้ารับการรักษา
2. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา
3. บิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความอุปการะทางการเงิน หรือบุคคลอื่นที่สำคัญในครอบครัวของนักศึกษาเจ็บป่วยอย่างหนัก
หรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
4. เกิดภัยพิบัติแก่ทรัพย์สินของนักศึกษา
นักศึกษาหรือผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขาดสอบหากในขณะที่ยื่นคำร้องนั้นยังมีหลักฐานไม่พร้อมก็สามารถขอผ่อนผันได้และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดจะพิจารณา

1520204841
Posts: 3
Joined: Mon Dec 20, 2010 9:44 pm

Re: ดูตารางสอบผิดครับ

Postby 1520204841 » Tue Dec 21, 2010 10:11 am

แล้วอยู่ในกรณีนอกเหนือก็หมดสิทธิ์สอบใช่ป่ะคับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ดูตารางสอบผิดครับ

Postby records_office » Tue Dec 21, 2010 4:36 pm

ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่จะได้รับอนุมัติ แต่ถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะ แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้สอบปลายภาคกรณีพิเศษ
นักศึกษาสามารถทำการเพิกถอนวิชาได้เองทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ค่ะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest