อยากทราบว่าลงทะเบียนเรียนช่วงsummer เปิดให้ลงเมื่อไหร่ค่ะ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1520510858
Posts: 5
Joined: Sat Dec 18, 2010 10:15 am

อยากทราบว่าลงทะเบียนเรียนช่วงsummer เปิดให้ลงเมื่อไหร่ค่ะ

Postby 1520510858 » Sat Dec 18, 2010 10:17 am

อยากทราบว่าลงทะเบียนเรียนช่วงsummer เปิดให้ลงเมื่อไหร่ค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: อยากทราบว่าลงทะเบียนเรียนช่วงsummer เปิดให้ลงเมื่อไหร่ค่

Postby records_office » Mon Dec 20, 2010 9:27 am

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตภาคฤดูร้อน/2553
แบบเซตวิชา วันที่ 24 ม.ค. 54 แบบรายวิชา วันที่ 26 ม.ค.- 4 ก.พ. 54 นะค่ะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest