สอบถามคร่ะเรื่องการโอนวิชาคร่ะ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1510804642
Posts: 1
Joined: Thu Dec 16, 2010 6:02 am

สอบถามคร่ะเรื่องการโอนวิชาคร่ะ

Postby 1510804642 » Thu Dec 16, 2010 6:18 am

คือเคยเรียน คณะนิเทศศาสตร์มาคร่ะ ใช้รหัส 1500319064 เเละได้ทำการย้ายคณะมาเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
เเละเคยโอนวิชามาสามวิชาไม่ทราบว่าถ้าต้องการจะโอนเพิ่มเพื่อเอามาเป็นวิชาเลือกเสรียังสามารถโอน ได้อีกมั้ยคร่ะ

ถ้าต้องการโอนเพิ่มเเละมีความจำเป็นจริงๆ ในกรณีนี้ สามารถสอบถามหรือต่อติดได้บ้างคร่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามคร่ะเรื่องการโอนวิชาคร่ะ

Postby records_office » Thu Dec 16, 2010 10:17 am

การโอนเกรดเพิ่มเติมนักศึกษาจะทำได้ภายใน 1 ปีการศึกษานับจากวันเปิดภาคเรียน
ของชั้นปีที่ 1 และวิชาที่จะโอนได้ต้องได้เกรด C ขึ้นไปเท่านั้นค่ะ
( จากการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา วิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหมดทุกวิชาแล้ว
หากยังมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่เคาน์เตอร์สำนักทะเบียนฯ หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
02-902-0299 ต่อ 2551-2 )


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest