สอบถามเรื่องการแจ้งจบค่ะ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
tanya.samp
Posts: 3
Joined: Sun Dec 05, 2010 9:47 pm

สอบถามเรื่องการแจ้งจบค่ะ

Postby tanya.samp » Sun Dec 05, 2010 9:51 pm

พอดีได้แจ้งจบผ่านทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่ทีนี้มีเหตุต้องย้ายที่อยู่ใหม่กะทันหันและต้องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จึงอยากทราบว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องการแจ้งจบค่ะ

Postby records_office » Tue Dec 07, 2010 10:50 am

ถึง นักศึกษา
ในกรณีที่แจ้งจบแล้ว ให้นักศึกษามาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ได้ที่สำนักทะเบียนฯ ค่ะ

tanya.samp
Posts: 3
Joined: Sun Dec 05, 2010 9:47 pm

Re: สอบถามเรื่องการแจ้งจบค่ะ

Postby tanya.samp » Sat Dec 11, 2010 10:40 pm

ขอบคุณมากค่ะ ^^


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest