Page 1 of 1

เข้าเทอม2 ย้ายคณะ

Posted: Wed Jan 10, 2018 12:54 pm
by mareeya.rodc
สวัสดีค่ะ หนูเข้ามาบริหาร ตอนเทอม 2/2560 นี้อะค่ะ ถ้าย้ายคณะคือต้องเรียนแล้วอย่างน้อย2ภาคการศึกษาใช่ไหมคะ
แล้วซัมเมอร์รวมด้วยไหมคะ แล้วหนูจะสามารถยื่นคำร้องหรือย้ายคณะได้ตอนไหนหรอคะ