การลงทะเบียนเรียน

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
thanareerat.piti
Posts: 1
Joined: Wed Jul 12, 2017 9:15 pm

การลงทะเบียนเรียน

Postby thanareerat.piti » Wed Jul 12, 2017 9:27 pm

สอบถามค่ะว่า ตัวดิฉันได้เรียนบริหารธุรกิจแต่ยังไม่ได้เลือกสาขา แล้วในวันที่ลงทะเบียนเรียนปี 2 เทอม 1 และไม่สามารถลงทันได้เพราะสาขาทั่วไปนั้นได้เต็มอย่างรวดเร็วแต่ของบริหารที่กำหนดสาขานั้นยังเหลือที่อยู่มาก จึงได้สอบถามเพื่อนที่มีสาขาแล้ว ว่าลงเซคไหนไป ปราฏว่าเพื่อนได้ลงของทั่วไป จึงสงสัยว่าคนที่มีสาขาแล้วมาลงที่นั่งของทั่วไปจนเต็ม แล้วสาขาทั่วไปที่เหลือจะทำยังไงคะ แล้ววันลงทะเบียนล่าช้านั้นได้เพิ่มที่นั่งของทั่วไปที่เต็มแล้วให้ไหมคะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest