สอบถามเกี่ยวกับการขอเอกสารเทียบโอนหน่วยกิจ ด่วน

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
Kanokwan.phon
Posts: 1
Joined: Sat Apr 22, 2017 12:54 am

สอบถามเกี่ยวกับการขอเอกสารเทียบโอนหน่วยกิจ ด่วน

Postby Kanokwan.phon » Sat Apr 22, 2017 1:06 am

จะทำเรื่องย้ายหน่วยกิตบางวิชาเพื่อนำไปเทียบโอนสถาบันอื่น

โดยต้องการขอใบ Transcript และรายละเอียดวิชาที่จะนำไปเทียบโอนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ สามารถไปติดต่อที่สำนักทะเบียนa3 ได้เลยไหม แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรไปไหมค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเกี่ยวกับการขอเอกสารเทียบโอนหน่วยกิจ ด่วน

Postby records_office » Mon Apr 24, 2017 9:46 am

สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา อาคาร A3 ชั้น 1 พร้อมบัตรนักศึกษาและค่าธรรมเนียมในการขอ Transcript ฉบับละ 40 บาทคะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests