สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
narawit.than
Posts: 1
Joined: Thu Jul 21, 2016 2:13 pm

สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

Postby narawit.than » Thu Jul 21, 2016 2:47 pm

1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ปี 4 เทอม 1/2559 มีกำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำไหม? / 6 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนได้ไหม?
- เนื่องจากว่าเทอมนี้ผมสามารถลงได้เพียงแค่ 3 วิชา วิชาละ 2 หน่วยกิต (รวม 6 หน่วยกิต)
- วิชาเสรีผมเก็บครบ 3 วิชา 9 หน่วยกิตแล้ว / วิชาโท(โท บริหาร) 5 วิชา 15 หน่วยกิตครบแล้ว

2.สงใสเรื่องวิชาโทบริหาร ตามในหลักสูตรที่กำหนดให้มี ทั้งหมด 6 วิชา และผมเลือกลงไปเพียงแค่ 5 วิชา 15 หน่วยกิต แล้วอีก 1 วิชานั้นผมต้องลงเรียนอีกหรือไม่
- เพราะตามหลักสูตรของคณะนิเทศฯให้ลงวิชาโทเพียง 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโทบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
- MG 112 Management
- MG 222 Entrepreneurship and Business Development
- MK 328 Service Marketing
- MK 428 E-Marketing
- OH 212 Human Resource Management
- FI 316 Personal Finance Planning (ตัวนี้ยังไม่ได้เรียน)

ผมรหัส 15603....

papakorn.vong
Posts: 1
Joined: Thu Jul 20, 2017 6:38 pm

Re: สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

Postby papakorn.vong » Thu Jul 20, 2017 6:40 pm

ตารางสอบชนกันควรทำยังไงคะ :cry:


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest