เพิ่มลด

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
porntip.tawe
Posts: 9
Joined: Wed Oct 28, 2015 3:06 am

เพิ่มลด

Postby porntip.tawe » Sun Jan 03, 2016 1:41 pm

ในวันเพิ่มลดถัาสมมติลงทางอินเตอร์เนตไปแล้วแต่ยังลงได้ตามที่ค้องการยังไม่ครบจะขอลงเพิ่มโดยกาีเขียนใบฟ้าได้หรือไม่คะ หรือว่าถ้าลงได้แค่รอบเดียว

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: เพิ่มลด

Postby records_office » Mon Jan 11, 2016 2:39 pm

ในวันเพิ่มลดถัาสมมติลงทางอินเตอร์เนตไปแล้วแต่ยังลงได้ตามที่ค้องการยังไม่ครบจะขอลงเพิ่มโดยกาีเขียนใบฟ้าได้หรือไม่คะ หรือว่าถ้าลงได้แค่รอบเดียว
ตอบสามารถลงเรียนได้ในวันที่12-15 มค.59 ได้หลายรอบ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests