สอบถามเรื่องทำบัตรนักศึกษาหายค่ะ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
charinrat.yait
Posts: 9
Joined: Sun Aug 25, 2013 10:12 pm

สอบถามเรื่องทำบัตรนักศึกษาหายค่ะ

Postby charinrat.yait » Mon Oct 13, 2014 10:26 pm

คือ ทำบัตรนักศึกษาหายค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ไหมค่ะ ถ้าเสียเสียเท่าไหร่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องทำบัตรนักศึกษาหายค่ะ

Postby records_office » Tue Oct 21, 2014 8:50 am

สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักทะเบียน ทั้ง 2 วิทยาเขต
ค่าทำบัตร 400 บาท
หากต้องการถ่ายรูปใหม่ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกระเบียบ และแจ้งความประสงค์ขอถ่ายรูปใหม่ได้ค่ะ
ระหว่างนี้สามารถใช้บัตรประชาชนแทนก่อนได้นะคะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest