สอบถามเกี่ยวกับรูปที่ใช้แจ้งจบ ครับ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
sarawut.klom
Posts: 3
Joined: Fri Nov 29, 2013 5:36 pm

สอบถามเกี่ยวกับรูปที่ใช้แจ้งจบ ครับ

Postby sarawut.klom » Fri May 16, 2014 7:30 pm

รูปที่ใช้ในการแจ้งจบ ต้องส่งภายในวันที่เท่าไหร่(ทำเรื่องแจ้งจบไปแล้ว) ถ้าไม่ทันต้องทำยังไง
และรูปที่ต้องตามแบบฟอร์มต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง และลักษณะของรูปต้องห้ามมีอะไรบ้างครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเกี่ยวกับรูปที่ใช้แจ้งจบ ครับ

Postby records_office » Wed May 21, 2014 10:03 am

มีสองรอบนะคะ
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 23 พ.ค. 57
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 21 มิ.ย. 57
ผมสุภาพ ผู้หญิงติดกระดุม ผู้ชายใส่ไทด์ ปกครุยตามสีของคณะค่ะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest