ขอสอบถามเกรดของวิชาที่โอนมาคะ

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
siripat.piri
Posts: 1
Joined: Tue Apr 29, 2014 10:25 am

ขอสอบถามเกรดของวิชาที่โอนมาคะ

Postby siripat.piri » Tue Apr 29, 2014 10:37 am

เนื่องจากเข้าไปดูแล้ว แต่ไม่ทราบเกรดคะ

ถ้าจะทราบว่าเกรดที่โอนมานั้นได้เท่าไร จะดูได้ที่ไหนคะ?

แล้วเวลาคิดเกรดเฉลี่ยนี่จะรวมหน่วยกิตของวิชาที่โอนมาด้วยมั้ยคะ??

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ขอสอบถามเกรดของวิชาที่โอนมาคะ

Postby records_office » Thu May 01, 2014 8:54 am

วิชาที่เทียบโอนได้จะไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยนะคะ
แต่จะนับหน่วยกิตค่ะ
หากต้องการดู สามารถมาขอเป็นใบรายงานผลการเรียนได้ที่เคาน์เตอร์สำนักทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest