สอบถามเรื่องลงซัมเมอร์

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
pimpisa.chom
Posts: 1
Joined: Mon Apr 28, 2014 10:24 am

สอบถามเรื่องลงซัมเมอร์

Postby pimpisa.chom » Mon Apr 28, 2014 10:28 am

ซัมเมอร์ถ้าจะลง4ตัว จะลงได้ไหมคะ

records_office
Posts: 496
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องลงซัมเมอร์

Postby records_office » Mon Apr 28, 2014 2:38 pm

ปกตอลงได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตค่ะ
ถ้าต้องการลงเกินต้องเขียนคำร้องขออนุมัติจากคณะของนักศึกษา
และนำใบคำร้องที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มาพร้อมลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
จะไม่สามารถลงออนไลน์ ได้นะคะ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest