ย้ายวิชาเอก (ขึ้นปี2คณะนิเทศศาสตร์)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
ravit.phol
Posts: 1
Joined: Thu Apr 03, 2014 3:38 pm

ย้ายวิชาเอก (ขึ้นปี2คณะนิเทศศาสตร์)

Postby ravit.phol » Thu Apr 03, 2014 3:44 pm

คือเมื่อวันที่26 มีนาคมเขาให้เลือกวิชาเอก-โท คณะนิเทศศาสตร์

คือตอนลงไม่ได้คิดให้ดีก่อน อยากทราบว่าสามารถย้ายวิชาเอกได้ไหม วิชาเอกเลือก วิทยุโทรทัศน์

จะเปลี่ยนเป็น โฆษณา สามารถเปลี่ยนหรือย้ายได้ไหมขอบคุณครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ย้ายวิชาเอก (ขึ้นปี2คณะนิเทศศาสตร์)

Postby records_office » Fri Apr 18, 2014 2:23 pm

ตามปกตินักศึกษาต้องเรียนในภาควิชาที่นักศึกษาเลือก อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อน ถึงจะสามารถมายื่นเรื่องย้ายภาคได้ค่ะ
แต่กรณีของนักศึกษาเพิ่งเลือกไป แนะนำให้ลองสอบถามที่ทางคณะก่อนนะคะ
ว่าจะสามารถดำเนินการย้านได้หรือไม่


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest