สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jaruwan.klan
Posts: 1
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:22 am

สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน

Postby jaruwan.klan » Tue Jan 21, 2014 9:33 am

อยากทราบว่า ถ้าในDegree plan บอกให้ลงเรียน วิชา BC323 เป็นวิชาหลัก แต่พอลงทะเบียนเรียน ระบบแจ้งว่าวิชาที่ลงเป็นวิชาเลือกเสรี ถ้าเป็นแบบนี้ ต้องทำยังไงค่ะ แล้วถ้าลงทะเบียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ สามารถลงเป็นวิชาอื่นได้ไหมค่ะ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน

Postby records_office » Wed Jan 22, 2014 9:35 am

ตอนนี้ BC323 เปลี่ยนหลักสูตรแล้วค่ะ
BC323 ชื่อวิชา Data Structures and Algorithm
หลักสูตรของนศ. ชื่อวิชา Data Structures
ตอนนี้คณะเปิดเป็น BCX323 ให้ค่ะ
แต่ตอนนี้ที่นั่งเต็มนักศึกษาต้องติดต่อ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะ
อาคาร A7 ชั้น 2


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest